ค้นหาสินค้า  
 

Fuji Xerox DPC3055 A3 ,Color Laser Printer (Print 1200x1200 dpi * 从 35 ppm * 收 - ppm, 64 MB)

 

Fuji Xerox DPC3055-试工橐怠秘韫

 

           
           
  
 
  Fuji Xerox DPC3055 A3 ,Color Laser Printer (Print 1200x1200 dpi * 从 35 ppm * 收 - ppm, 64 MB)
靡屡朽驼麓

幻蚤灌低渺怠秘韫/肆翠凌琳ㄓ斯枰
   
促 Toner 氛桡⊙好罔构臻浯榉砧
Toner-岱 收从 CT200805 http://tookshop.com/products_view.php?id=1858
Toner-岱 收块 CT200806 http://tookshop.com/products_view.php?id=1018
Toner-岱 收岽 CT200807 http://tookshop.com/products_view.php?id=1859
Toner-岱 收嗨抛艇 CT200808 http://tookshop.com/products_view.php?id=1860


靡ひ  阂 
 

靡屡朽驼麓嗑澡拎翟

Laser Printer Fuji Xerox DPC3055 A3 ,Color

 

啶米柰Ь粤眷 DocuPrint C3055 琳⒐掖⌒费疵汛 驹辆爨汀室芒仪-从⒐掖 A4 撮锹で伊嗝缜愎∫镁粤眷寿卮 35 斯橐佃凸曳 崤 8 斯橐佃凸曳帐铀醚亨汀室檬 獯旅艇醚孩挂词侑守搐淄 A3 崤泄押嗷绻斯骤с灌っ阻艇驹辆膦仪-从⒐掖 A3 氛枇闸挂脆喷》砧守瘁判室烈枚驹辆焓珍撮撮锹 室烈枚猛押б咕粤眷浯榉亍源 笛椐岬琚挂粹皇∫渺翠花苟支⒐掖 A3 笛椐岬琛眯匆 60 帷昧浠ü吨 216 帷昧

雇〃摇 DocuPrint C3055 ㄐ琳⒐掖嗯纭⌒费疵汛∏枰啶米柰Ь粤眷妥韫 崤榍 卵Щ眯⊥捍榍驴锗ㄍ渺 撌余苗倩 烈×衣 啶米柰Ь粤眷秘韫拐殂饣绵喃兔 350 MHz 崤兴硅锹で伊ㄓ崦 256 MB ㄖ伊颐痘眯燎偶培汀室梅砧韩橥逛撮吐枰谴嗝缜 雇〃摇拐槁学猛押∫镁粤眷释Т橐 (Duplex) 瑙嗷绻空啜兔炝业冒夜康灬敲旆砧访Ь叛妈咬 Auditron 锹闼槭伊颐钉呛へ粱迷烈厂夜驹辆灬判∫镁粤眷收浯橥妈咬嗟缌氛 ㄖ搐枰悛楱枰骡绰们零埂颐驹辆 啶米柰Ь粤眷秘韫拐榛眯⊥捍榍驴学§韫∫镁粤眷收 崤忻艇醚呵咽簇氛桡驹辆熹撮吐枰状寺罔 ㄖИ枨锣驹枇で伊市辞∈铀醚骇夜驹辆炖衣愎艇れ∶ 崤朽っ阻艇驹辆 DocuPrint C3055 卵伊颐夺慌о荤雇鼗∶踌裂诺钥学§韫浯橥妈咬ц衣匆麓榍 DocuScan C4250

DocuPrint C3055 悛猷筏夤馀抡氛琛橐桥橛崤朽柰蹲弯撮ㄒ】侉 苗汀 久怨嗟兔 瑙锹闼榧匍悛槭伊颐定汛酚嗤∈颐へ忱揖嗦砧铝 獯率蚤灌慌淄Ъ林」橥路砧守  费椐拐猷っ阻艇驹辆 DocuPrint C3055 悛猷筏夤馀抡∫枚枰骡凸肆帧岷 揺lasticity belt/lap transfer 瑙锹嗑澡沥且玲凌孤鱼埂颐惰衣馔辜林′宦学∶写疑 瑙锹闼猷汀室檬蔗判嗤∈颐⒁-从氛桎撮促是搂伊崤肖联汛 瑙∏枰 98% ⑼Ъ林〃卸佟悛猷咀柰∫镁粤眷 瑙寡韫肆衣で伊氰舀辛铡颐试楣嗷抛艇归吐烈 崤辛占林』灌蛔橥雇沦枥衣愎啶米柰о菊搂嗯纭归吐 雇〃摇寡楣 卵Я斋涂缝崆渺 Auditron 瑙糯∫檬蚤灌慌淄铡芬怪瑙 撮锹∫勉碎假殂笛椐よ舀印汛∫镁粤眷馑链收 崤楔庸枪斯橐氛杈粤眷寿卮 囱Ч验龚支锹闼槭伊颐钉呛へ沥枰悛楱枰骡绰们龄撮吐枰о电练砧

Printer Type
Colour Laser
Print Speed (A4): 35 ppm monochrome and 8 ppm colour
First Page Out: 11 sec. monochrome and 22 sec. colour
Memory Standard/Maximum: 256/640 MB RAM
Maximum Duty Cycle: Up to 65,000 pages / month
Connectivity: Ethernet 10/100Base-TX, Parallel IEEE1284 , USB 2.0
Auto 2-sided Printing: Standard
Paper Input Capability: Bypass tray: 155 sheets
Tray 1: 250 sheets
Paper Output Capability: 2055 sheets
Print Resolution (dpi): 600 dpi (9600 x 600 image enhancement)
PDL (Page Description Language): PCL6/ PCL5e/ Adobe PS3 FX-PDF ESC/P
Colour Printing Access Control: Yes (Standard Auditron)
Max. Printing Access Control: Yes (Standard Auditron)
Device Management: Yes (standard - Embedded Web Server, Remote Printing, Email Alerts)

- 醚夯眯⊙ 3 徽 ㄒ〖匍寂缘

 

 

    试工橐伺选⑼о靡

E-commerce Registration

  啖橐寿枧耀掖橐顿—晖  
 

嗷源酚∫ ㄑ狗渺 - 蓉∶
8.30 - 17.30 .

崤星压嗍颐
8.30 - 14.00 .
嗪兔斓源佃 : 083-704-4777
( へ郴 )

 
     
     

 

 

 

 
 
     

 

 
     
 ㈤土倥∫玫源佃 Contact info
 
CONTACT CENTER       
  BOOK BANK      
柰貉 : 挂撩 涔帆
   
 
腹窑颐∈浴娩仿
嗯⒎砧貉 751-2-75048-0
  室⒁妈吐 啻托镣排旌咬幛
 
腹窑颐∶丕喾
嗯⒎砧貉 238-4-36843-3
  室⒁妈吐 啻托镣排旌咬幛
 
腹窑颐∶丕让胀仑嘎
嗯⒎砧貉 450-1-12953-2
  室⒁妈吐 啻托镣排旌咬幛
 
 
腹窑颐浞戮页元蚂
嗯⒎砧貉 162-239118-4
  室⒁妈吐 啻托镣排旌咬幛
 
腹窑颐∶丕浞
嗯⒎砧貉 5980-13596-0
  室⒁妈吐 啻托镣排旌咬幛
 
       室烈枚翟吹柰释憾伊 靡ひ试工橐崤泻迷∫猛阻规⑼о靡浯榉砧
 
  Mobile : 083-704-4777
  Fax : 02-444-1775
  E-mail : tookshop@hotmail.com
   
  facebook fanpage http://facebook.com/tookshopfanpage